Laboratorium inżynierii tkankowej | Bank Tkanek

Laboratorium inżynierii tkankowej i Bank Tkanek

 

Nowoczesne metody transplantologiczne w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii odtwórczej i urazowej, oraz neurochirurgii powodują, że zapotrzebowanie na allogeniczne i autogeniczne, biostatyczne przeszczepy tkankowe stale wzrasta.

Laboratorium zajmuje się izolacją, hodowlą i bankowaniem autologicznych komórek oraz tkanki chrzęstnej i kostnej. Pracownia przygotowuje pozyskane komórki do przeszczepień autologicznych.

W Pracowni prowadzone są także badania o charakterze podstawowym nad biologią komórek i optymalizacją ich wykorzystania w medycynie regeneracyjnej.

Hodowle komórkowe prowadzone są w pomieszczeniach o wysokiej klasie czystości powietrza z wykorzystaniem standardowej aparatury stanowiącej podstawowe wyposażenie pracowni hodowli komórkowych i bankowania komórek.

Naszą ofertę kierujemy do ośrodków transplantacyjnych i klinik wykorzystujących do leczenia pacjentów autologiczne komórki skóry, tkanki chrzęstnej i kostnej, oraz innych instytucji naukowo-badawczych.

 

Pracownia biologii molekularnej