Diagnostyka

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Oferujemy dostęp do pełnej diagnostyki obrazowej na wysokim poziomie, uwzględniając indywidualne potrzeby i oczekiwania pacjenta. 

Naszym celem jest umożliwienie sprawnego i szybkiego dostępu do nowoczesnego zaplecza diagnostycznego z zakresu diagnostyki obrazowej w pracowniach: Rezonansu Magnetycznego, Tomografii Komputerowej, RTG i USG. 

Centrum oferuje pełen wachlarz możliwych do wykonania badań z zakresu diagnostyki obrazowej w pracowniach: Rezonansu Magnetycznego (MR), Tomografii Komputerowej (TK), RTG i USG

Centrum dysponuje wysokiej klasy aparatami do wykonywania badań z zakresu diagnostyki obrazowej. Pacjenci Podmiotów służby zdrowia oraz osoby prywatne mogą wykonać badanie odpłatnie, według obowiązującego cennika. 

Warunkiem wykonania badania w poszczególnych pracowniach z wyłączeniem pracowni MR i USG jest wystawione przez lekarza specjalistę, skierowanie na badanie oraz rejestracja takiego badania w Centrum. 

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Badanie rezonansem magnetycznym (MR)

Rezonans magnetyczny to badanie wykorzystujące silne pole magnetyczne, generowane przez aparat oraz fale radiowe, niezbędne do uzyskania obrazów badanego narządu organizmu ludzkiego. Rezonans magnetyczny umożliwia w sposób nieinwazyjny badania wszystkich wewnętrznych struktur anatomicznych organizmu takich jak: kości, tkanki miękkie, serce, kanał szkieletowy oraz mózg.

Pracownia rezonansu magnetycznego (MR) znajduje się w Kielcach, przy ul. Kościuszki 25 (Budynek E).

 

Jama brzuszna i miednica:
metoda diagnostyczna schorzeń narządów takich jak : wątroba, śledziona, nerki, jelita oraz naczynia krwionośne

 

Kończyny i stawy:
nieinwazyjna ocena kondycji stawów: kolanowego, biodrowego , łokciowego, barkowego, stawów kończyn górnych i dolnych, zmian zwyrodnieniowych, zapalnych oraz nowotworowych struktur kostnych.

Głowa:
ocena struktur anatomicznych tj. mózgowie, przepływ płynu rdzeniowo-mózgowego oraz zaburzenia metabolizmu wywołane przez schorzenia naczyń mózgowych. Diagnostyka udarów mózgu, tętniaków.

 

Kręgosłup:
wszystkie odcinki kręgosłupa tj: szyjny, piersiowy oraz lędźwiowo-krzyżowy w tym mięśnie i więzadła, a także diagnostyka schorzeń kręgów: zwyrodniania, przepukliny, stany zapalne i guzy nowotworowe.

 

Badanie MR wykorzystuje związki gadolinu w środkach kontrastowych (cieniujących)) stanowi doskonałą alternatywę dla pacjentów uczulonych na środki kontrastowe zawierające jod, stosowane w tomografii komputerowej. Ponadto przy badaniu MR pacjent nie jest narażony na ekspozycję promieniowania jonizującego (rentgenowskiego).

Przy wykonywaniu badań rezonansem magnetycznym wykorzystujemy nowy aparat Sigma HDxt produkcji GE Healthcare o sile pola magnetycznego 1.5 tesli.

Rezonans magnetyczny

 • aparat Signa HDxT produkcji GE Healthcare
 • siła pola magnetycznego wartości 1,5 Tesli
 • dostawka MRgFUS umożliwiająca stosowanie metody nieinwazyjnego usuwania guzów macicy i kości


Badanie Tomografii Komputerowej (TK)

Tomografia komputerowa to jedna z podstawowych metod diagnostycznych szeroko wykorzystywana w rozpoznawaniu wielu poważnych schorzeń. Pozwala na uwidocznienie narządów ludzkiego organizmu dzięki wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego.

 

Pracownia tomografii komputerowej znajduje się
Kielcach, przy ul. Kościuszki 25 (Budynek E).

Przy wykonaniu badań tomografii komputerowej wykorzystujemy 64-rzędowy aparat najnowszej generacji: Discovery CT 750 Revolution.

Tomograf komputerowy

 • 64-rzędowy aparat najnowszej generacji – Discovery CT 750 Revolution produkcji GE Healthcare
 • bardzo wysoka rozdzielczość
 • badania z kontrastem i bez kontrastu

Rentgenodiagnostyka

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Przeczytaj dokument

 

Badanie Rentgenowskie (RTG)

To technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskiego nazywana potocznie prześwietleniem.

Jest to nieinwazyjna, bezbolesna metoda obrazowania, która umożliwia, wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w budowie prześwietlonego narządu. Badania RTG wykonuje się w szeregu schorzeń od złamań kostnych, po reumatyzm, choroby serca, zatok, nerek oraz przewodu pokarmowego. Posiadamy nowoczesny aparat RTG produkcji GE Healthcare Optima XR 646 z bezprzewodowym detektorem FlashPad, gdzie uzyskujemy cyfrowy zapis zdjęć. Aparat posiada możliwość wykonywania zdjęć całego kręgosłupa i kończyn dzięki specjalnej dostawcę ORTO.

 

Pracownia rentgenodiagnostyki znajduje się
Kielcach, przy ul. Kościuszki 25 (Budynek E).

Aparat rentgenowski

 • jeden z najnowocześniejszych w Polsce – Optima XR 646 z bezprzewodowym detektorem FlashPad produkcji GE Healthcare
 • cyfrowy zapis zdjęć
 • możliwość wykonywania zdjęć całego kręgosłupa i kończyn dzięki specjalnej dostawce „orto”
 • obniżany stół – ułatwienie dla dzieci i osób starszych

Badania ultrasonograficzne (USG)

Badania USG jest jednym z podstawowych nieinwazyjnych badań, które wykorzystuje się w celach diagnostycznych, między innymi po to aby ocenić stan pacjenta i podjąć decyzję dotyczącą leczenia i profilaktyki. Wynik badania pacjent otrzymuje w dalszej diagnostyce lub bezpośrednio po badaniu.

 

Pracownia ultrasonografii (USG) znajduje się
Kielcach, przy ul. Kościuszki 25 (Budynek E).

Ultrasonograf

 • dokładny i nowoczesny aparat USG Mindray DC-30
 • wszechstronny, służący do przeprowadzania kompleksowej diagnostyki w pełnym spektrum badań
 • dodatkowe funkcje, m.in. obrazowanie 4D, obrazowanie kontrastowe UWN, dopplerowskie obrazowanie tkanek

Pozostałe badania diagnostyczne

W innych Spółkach Grupy Artmedik zlokalizowanych na terenie Kielc możecie Państwo wykonywać dodatkowo badania, takie jak: densytometria (badanie gęstości kości), RTG, EEG (badanie czynnościowe mózgu).

Densytometria to bezpieczne, proste badanie umożliwiające ocenę gęstości mineralnej kości. Badanie to można wykonać uprzednio rejestrując się w Przychodni Świętokrzyskiego Centrum Medycznego Artmedik, ul. Robotnicza 1, rejestracja pod numerem: +41 267 15 05.

EEG - jest jednym z podstawowych badań pozwalających na weryfikację funkcjonowania czynnościowego mózgu. Badanie to można wykonać w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra w Kielcach, ul. Kościuszki 25 uprzednio rejestrując się pod numerem: +41 266 23 00 lub +41 266 23 01.

Nasza kadra

Lekarze

 • lek. Wojciech Partyka
  Specjalista radiodiagnostyki
 • lek. Małgorzata Błasiak
  Specjalista radiodiagnostyki
 • lek. Michał Czaja
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Anna Dobner-Madej
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Marek Waligóra
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Katarzyna Kosiara
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Karol Smoła
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

 

 

 • lek. Bartosz Mozołowski
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Piotr Michnowski
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Agnieszka Mazanowska-Soja
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Jan Łuczyński
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • dr n. med. Katarzyna Jankiewicz
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Helena Jaworska-Stepień
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Kierownik Techników RTG

 • mgr Paweł Kołdras

 

Zakup sprzętu współfinansowany ze środków UE w ramach projektu pn.: "Rozwój sektora "badania i rozwój" w województwie świętokrzyskim poprzez stworzenie Medycznego Zaplecza Badawczego w Kielcach" realizowanego z działania 2.1 RPO WŚ na lata 2014-2020

Kontakt

Centrum Naukowo Badawcze Artmedik Sp. z o.o.

Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. (Budynek E)
25-316 Kielce, ul. Kościuszki 25

tel.: +41 266 23 67
rejestracja: pn. - pt. od 7:30-19:30

e-mail: rejestracja@cnbartmedik.pl