Centrum Badań Biomechanicznych wraz z Pracownią Symulacji Medycznej i Prosektorium

Stworzone w ramach projektu Centrum Badań Biomechanicznych wraz z Pracownią Symulacji Medycznej i prosektorium jest częścią zaplecza badawczego służącą do prowadzenia prac badawczych na etapie wdrażania i testowania. Centrum prowadzi zaawansowane programy badawcze.

Centrum Badań Biomechanicznych

W przypadku badań naukowych i klinicznych, w sporcie i rozrywce istotny jest dokładny pomiar ruchu i jego trajektorii wykreślanych przez pacjenta, atletę, aktora lub obiekt. Zakupione systemy stanowią idealny system do pracy w każdym środowisku, dzięki zaawansowanej funkcji “Shadowing” umożliwia on wizualizację pola widzenia ze szczegółami, ułatwiając szybszą identyfikację i usuwanie artefaktów lub refleksów w każdych warunkach oświetlenia, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz dzięki szczególnemu algorytmowi rozpoznawania znaczników (Advanced Blob Analysis), w każdym pomieszczeniu, widoczne przeszkody nie stanowią problemów w kalibracji, ponieważ zamontowany system będzie umożliwiał rekonstrukcję brakujących danych poprzez korelowanie informacji pochodzących z innych zainstalowanych kamer.

Wielowymiarowa kalibracja umożliwia utworzenie podzestawów kamer, które mogą zbierać dane dotyczące różnych fragmentów przestrzeni.

Takie pomiary służą różnym celom: diagnostyce medycznej oraz ocenie funkcjonalnej pacjenta, monitorowaniu postępów czynionych przez sportowców, poprawie atrakcyjności parków rozrywki lub siłowni, analizie dynamicznych procesów przemysłowych, testom zderzeniowym samochodów, projektowaniu ergonomicznemu itd.

Wyposażenie Centrum Biomechaniki jest złożonym innowacyjnym CYFROWYM systemem rejestracji ruchu, zawierającym zestaw kamer podłączonych do stacji roboczej z wiązkami podczerwieni oraz zasilaczem i jednostką synchronizującą. SYSTEM jest kompletny i nie wymaga dodatkowego sprzętu lub połączeń z innymi systemami, może on sterować aż 16 kamerami i 80 kanałami analogowymi.

System wykrywa i rejestruje trójwymiarową pozycję w czasie małych biernych znaczników (od 1mm do 20mm), które zostały umieszczone na badanej osobie lub przedmiocie. System zaprojektowano w sposób umożliwiający jego późniejszą rozbudowę (można podłączyć więcej jednostek poprzez złącze, co umożliwia podłączenie większej liczby kamer, do 16 dla każdej jednostki).

Najważniejszą częścią Centrum Badań Biomechanicznych jest Laboratorium Badań Biomechanicznych – specjalistyczne pomieszczenie wyposażonego w bardzo zaawansowane urządzenia i systemy badawcze do pomiarów ruchu.

Pracownia Symulacji Medycznej jest wyposażona w Symulator chirurgii laparoskopowej.

Prosektorium w ramach Medycznego Zaplecza Badawczego służy celom badawczym - prowadzenie prac badawczych, testowanie opracowanych technologii medycznych implantów, materiałów, tkanek i innych na zwłokach.